Nasionale Eksamen Datums

1ste Sessie 2021

Sluitings Datum: 15 Nov 2020
Eksamen Tye: Maart 2021
Formaat: Video Eksamens

2de Sessie 2021

Sluitings Datum: 15 Maart 2021
Eksamen Tye: Mei/Junie 2021
Formaat: Video Eksamens

3de Sessie 2021

Sluitings Datum: 15 Junie 2021
Eksamen Tye: Nov/Des 2021
Formaat: Video Eksamens

Lisensiaat

Sluitings Datum: 15 Junie 2021
Eksamen Tye: Nov 2021
Formaat: F2F

Kennisgewings TOV Eksamens

Met ingang 2021 sal daar slegs 2 formate wees met betrekking tot die afleg van eksamens. Hierdie sal as volg wees:

1) Video opnames: Kandidate word opgeneem deur die betrokke onderwysers volgens voorgeskrewe riglyne. Hierdie opnames word dan deur gestuur na die Akademie vir eksaminering.

2) F2F – Face 2 Face: Hierdie eksamering sal plaasvind waar daar sleg 15 of meer kandidate ingeskryf is deur ‘n betrokke sentrum en of onderwyser. Indien daar nie aan die minimum van 15 kandidate voldoen word nie sal die inskrywings na ‘n Video Opname sessie verander.

LW!!!!! GEEN F2F EKSAMENS SAL GEDURENDE 2021 PLAASVIND NIE WEENS DIE COVID-19 REGULASIES. Die volledige uiteensetting ten opsigte hiervan verskyn in die aangepasde Reëls & Regulasie Handleiding.

Kennisgewings:  Kennisgewings sal per Epos, Nuusbrief, Whatsapp, Webblad asook Facebook beskikbaar gestel word. Nuwe inskrywings vorms sal ook aflaaibaar in PDF formaat beskikbaar gestel word.