+27 071 317-0233
Die Musiek-Akademie
Nasionale Eksamenstelsel

Nasionale Eksamen Datums

Hier onderaan verskyn die sluitings datums asook die periodes waartydens eksamens in Suid Afrika sal plaasvind.

1ste Sessie 2021

Sluitings Datum: 15 Nov 2020
Eksamen Tye: Maart 2021
Formaat: Digitale Eksamens

2de Sessie 2021

Sluitings Datum: 15 Maart 2021
Eksamen Tye: Mei/Junie 2021
Formaat: Digitale Eksamens

3de Sessie 2021

Sluitings Datum: 15 Junie 2021
Eksamen Tye: Nov/Des 2021
Formaat: Digitale Eksamens

Lisensiaat

Sluitings Datum: 15 Junie 2021
Eksamen Tye: Nov 2021
Formaat: Face-2-Face

Kennisgewings TOV Eksamens

Met ingang vanaf 2020 is daar voortaan 2 eksamen formate beskikbaar vir sentrums. Hierdie formate werk as volg:

1) Digitale Eksamens: Kandidate wat ingeskryf is vir eksamens, word digitaal opgeneem deur die betrokke onderwysers volgens voorgeskrewe riglyne. Hierdie opnames word dan aan Die Musiek-Akademie deurgestuur vir verskeie digitale platforms vir eksaminering. Na afloop van die eksaminerings proses sal die uitslae asook die sertifikate digitaal aan die betrokke onderwyser gestuur word.

2) F2F – Face 2 Face: Hierdie eksamering formaat sal slegs plaasvind waar daar 15 of meer kandidate ingeskryf is deur ‘n betrokke sentrum en of onderwyser. Indien daar nie aan die minimum van 15 kandidate voldoen word nie sal die eksaminering omskakel na ‘n digitale opname sessie, en sal die eksamens plaasvind soos bostaande beskryf is. 

 

 

LW!!!!! AS GEVOLG VAN DIE DUIDIGE NASIONALE COVID-19 REGULASIES WORD ALLE FACE-2-FACE EKSAMINERING GESTAAK TOT VERDERE KENNISGEWING. 

 

Die volledige uiteensetting en beskrywings ten opsigte van hierdie bostaande eksamen formate sal verskyn 

in die hersiende Reëls & Regulasie publikasie. 

Belangrike Kennisgewings:

  Let asb daarop dat belangrike kennisgewings via die vollegende formate uitgestuur sal word naamlik: per epos, die algemene nuusbrief, Whatsapp boodskappe asook op die Facebook groep beskikbaar gestel sal word.