Nasionale Eksamen Datums

1ste Sessie 2021

Sluitings Datum: 15 Nov 2020
Eksamen Tye: Maart 2021
Formaat: Video Eksamens

2de Sessie 2021

Sluitings Datum: 15 Maart 2021
Eksamen Tye: Mei/Junie 2021
Formaat: Video Eksamens & F2F

3de Sessie 2021

Sluitings Datum: 15 Julie 2021
Eksamen Tye: Okt/Nov 2021
Formaat: Video Eksamens & F2F

Lisensiaat

Sluitings Datum: 15 Jun 2021
Eksamen Tye: Nov 2021
Formaat: F2F

Kennisgewings TOV Eksamens

Met ingang 2021 sal daar slegs 2 formate wees met betrekking tot die afleg van eksamens. Hierdie sal as volg wees:


1) Video opnames: Kandidate word opgeneem deur die betrokke onderwysers volgens voorgeskrewe riglyne. Hierdie opnames word dan deur gestuur na die Akademie vir eksaminering.


2) F2F – Face 2 Face: Hierdie eksamering sal plaasvind waar daar sleg 15 of meer kandidate ingeskryf is deur ‘n betrokke sentrum en of onderwyser. Indien daar nie aan die minimum van 15 kandidate voldoen word nie sal die inskrywings na ‘n Video Opname sessie verander.

Die volledige uiteensetting ten opsigte hiervan verskyn in die aangepasde Reëls & Regulasie Handleiding.

Eksamen Fooie: Daar is aanpassings gemaak ten opsigte van eksamen fooie betaalbaar. Volledige uiteensetting hiervan sal vanaf 1 Januarie 2021 beskikbaar wees. Kennisgewings sal per Epos, Nuusbrief, Whatsapp, Webblad asook Facebook beskikbaar gestel word. Nuwe inskrywings vorms sal ook aflaaibaar in PDF formaat beskikbaar gestel word.

Let asb op daarna dat die eksamen inskrywings vorm verander het. Daar is nou twee praktiese fooie soos per graad. Dit werk as volg:
Prakties F2F – Hierdie fooie is van toepassing indien u verkies dat ‘n eksaminator by die eksamenlokaal direk moet teenwoordig wees tydens die eksamens. Om vir hierdie opsie te kwalifiseer is die vereiste dat daar ten minste 15 praktiese kandidate ingeskryf moet word per sentrum. Indien nie moet die video opsie gevolg word.
Video Opsie: Hierdie opsie is as daar video opnames gemaak word van kandidate en dan deur gestuur word na die Akademie.

Die volledige reëls & regulasies hierrondom sal binnekort beskikbaar wees.