Eksamensessies 2021

Aangesien die Video eksamensessies so suksesvol geloots is gedurende die finale sessie van 2020, en op verskeie versoeke vanaf Onderwysers asook kandidate is daar besluit dat hierdie formaat een van slegs twee formate is wat voortaan gebruik sal word tydens eksamensessies.

Onderwysers het ondervind dat van al die formate wat getoets is en gebruik is tydens sessies is hierdie video formaat waarby die kandidate die meeste aanklank vind en hulle op hulle gemaklikste is. Hier deur het Die Musiek-Akademie is een van die belangrikste aspekte geslaag en dit is om eksamen stress by kandidate te verminder. Die Akademie is verheug en is in die proses om die formaat so maklik moontlik ook vir Onderwysers te maak om te gebruik.

Daar sal gedurende Januarie 2021 ‘n publikasie verskyn wat as riglyn gebruik kan word deur Onderwysers rondom die opstel, instel, opneem van eksamens asook die versending van die videos na die Akademie. Die Akademie sal ook aanpassings maak ten opsigte van die eksamenfooie indien daar van hierdie opsie gebruik gemaak word deur ‘n betrokke sentrum en of Onderwyser.

Volledige besonderhede sal gedurende Januarie 2021 bekend gemaak word en op die webblad, sosiale media groepe, per epos asook per whatsapp groep deur gegee word aan onderwysers.