+27 071 317-0233
Die Musiek-Akademie
Nasionale Eksamenstelsel

Uiteensetting ten opsigte van Grade eksamens

Vir die afgelope 33 jaar bied Die Musiek-Akademie, ‘n gestruktureerde eksamenstelsel aan wat uitsonderlike hoë standaarde stel. Gedurende hierdie tyd is die sillabus deeglik beproef, getoets en gekonsolideer. Die unieke formaat van die huidige sillabus stel eksamen kandidate daaraan bloot om kreatief te wees met die verwerking en toepassing van die improvisasie tegnieke in hulle musiek. 

 

Nasionale eksamens vindplaas 3 maal per jaar en is beskikbaar vir verskeie instrumente. Gegradeerde eksamens is vanaf Inisiaal tot en met Graad 8 is beskikbaar.

 

Die huidige sillabus saamstelling bestaan uit die volgende afdelings:
1) Bladlees Ontwikkeling
2) Gehoor Ontwikkeling
3) Tegniek Ontwikkeling deur middel van die gebruik van verskeie tegniese konsepte soos bv, toonlere, arpeggios, genre style asook improvisasie tegnieke
4) Daar moet ook 2 voorgeskrewe musiekstukke aangebied word volgens toegepaste vereistes soos voorgeskryf in elk van die publikasies
5) 1 Eie keuse musiekstuk vir die Lys C moet aangebied word. Vanaf Graad 1 word daar vereis dat hierdie aanbieding deurmiddel van ensemble spel moet geskied. 

 

Volledige beskrywings met betrekking tot elke afdeling wat vereis word is uiteengesit in die publikasies. Daar is ‘n publikasie beskikbaar vir elke Graad en volgens instrument.  Publikasies is ook beskikbaar vir aankope op die aanlyn winkel blad. Hierdie aankope vindplaas in digitale formaat en kan afgelaai word direk in PDF formaat. Gedrukte publikasies is ook steeds direk beskikbaar vanaf Die Musiek-Akademie.