Uiteensetting ten opsigte van Grade eksamens

Vir die afgelope 30 jaar plus bied Die Musiek-Akademie ‘n gestruktureerde stelsel aan wat uitsonderlike hoë standaarde stel. Gedurende hierdie tyd is deeglik beproef, getoets en gekonsolideer.

Nasionale grade eksamens vind plaas 3 maal per jaar in verskeie instrumente. Grade vanaf Inisiaal tot en met Graad 8 is beskikbaar.

Sillabusse bestaan uit die volgende afdelings:
Bladlees Ontwikkeling
Gehoor Ontwikkeling
Tegniese Afdeling Ontwikkeling
2 Voorgeskrewe Musiekstukke volgens toegepaste vereistes
1 Eie keuse stuk