+27 071 317-0233
Die Musiek-Akademie
Nasionale Eksamenstelsel

Lisensiaat Eksamens

Die Musiek-Akademie bied huidiglik 3 verskillende  Lisensiaat formate aan:
Associate (Slegs in Voordraers)
Lisensiaat (Voordraers & Onderwys)
Fellowship (Slegs in Onderwys)

Volledige inligtings pakkette is op versoek beskikbaar met betrekking tot die vereistes van die verwerwing hiervan.

Een van die vereistes vir die verwerwing van ‘n Voordraers Lisensiaat is dat dit in die vorm van ‘n amptelike geleentheid moet aangebied word. Hier onderaan is ‘n voorbeeld van die standaard wat aangebied is deur Lucas Heinen tydens sy Lisensiaat eksamen.

Tydens hierdie geleentheid ontvang Mev Annie van Schalkwyk haar Fellowship Lisensiaat. Sy is ook die heel eerste onderwyseres wat haar kandidate ingeskryf het by Die Musiek-Akademie vir eksamens en vandag 33 jaar later nog steeds hiermee volhou.

Annie was is ook die eerste onderwyseres wat haar Fellowship Lisensiaat verwerf het sedert dit gedurende 2018 beskikbaar gemaak is.