Die Musiek-Akademie bied huidiglik 3 Diploma Lisensiaat formate aan:
Associate(Voordraers)
Lisensiaat(Voordraers & Onderwys)
Fellowship(Onderwys)

Volledige inligtings pakkette is op versoek beskikbaar met betrekking tot die vereistes van die verwerwing hiervan.