Oorsig

Weens die Covid-19 pandemie werêldwyd is ons genoodsaak om aanpassing te maak ten opsigte van verskeie aspekte. Die grootste hiervan het ‘n direkte inpak op die afneem van eksamens tydens die tydperk.

Vir hierdie rede sal daar voortaan van die volgende formate gebruik gemaak word:
Digitale Eksamens – via Skype, Zoom, Whatsapp Video asook video opnames.

Opleiding ten opsigte hiervan sal aan onderwysers verskaf word.

Die Musiek-Akademie bied ‘n gegradeerde eksamenstelsel aan in verskeie instrumente onderandere: Klavier, Klawerbord, Kitaar, Sang, Blaasinstrumente, Blokfluit, Viool, Trom, Dwarsfluit, Trekklavier, Orrel asook Musiek Teorie.

Die sillabusse bestaan uit die volgende afdelings: Tegniese werke, Bladlees, Gehooropleiding, Improvisasie asook die Voordragstukke soos per uiteengesit in die prublikasies.

Die doel met die improvasie afdeling is daarstelling van middele vir leerders om deur hierdie opleidings tegnieke en toepassing hiervan in die voordragstukke hulle eie musiek styl te ontwikkel en sodoende ‘n persoonlike stempel te plaas op hulle spel.

Verskeie publikasies is beskikbaar vir leerkragte onderandere die Praktiese Werkboeke, Teoretiese Werkboeke asook sillabus bundels.

‘n Kort oorsig dokument is aflaaibaar hier onder.