Opleidings videos vir onderwysers sal gedurende 2021 beskikbaar gestel word.
Hierdie videos kan toegepas word insamewerking met die nuwe onderwysers handleidings wat beskikbaar gestel word per graad volgens instrument.

Daar sal binnekort nog voorbeelde beskikbaar gestel word van kandidate wat hulle praktiese video eksamens afgelê het.

Eksamen Kandidate

Hierdie is voorbeelde van eksamen kandidate tydens die finale 2020 voorgelê is.