+27 071 317-0233
Die Musiek-Akademie
Nasionale Eksamenstelsel

Opleidings videos vir onderwysers sal gedurende 2021 beskikbaar gestel word.
Hierdie videos kan toegepas word insamewerking met die nuwe onderwysers handleidings wat beskikbaar gestel word per graad volgens instrument.

Daar sal binnekort nog voorbeelde beskikbaar gestel word van kandidate wat hulle praktiese video eksamens afgelĂȘ het.

Eksamen Kandidate

Hierdie is voorbeelde van eksamen kandidate tydens die eerste sessie 2021 wat voorgelĂȘ is.